top of page
20170614_204600.jpg

Om oss

Cremark erbjuder linjemålning och symboler för parkeringsplatser, lagerutrymmen, produktionsutrymmen, lastområden, sporthallar, skolgårdar mm. 

    

Vi erbjuder även konsulttjänster inom arbetarskydd, främst till mindre företag som behöver säkerställa att deras arbetsmiljö uppfyller de grundläggande lagkraven. 

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er!

Varför linjemålning

En välgjord och genomtänkt linjemarkering är en förutsättning

för att optimalt och säkert kunna utnyttja ett område,

vare sig det gäller en parkering utomhus eller linjemålningar inne i ett lager, en sporthall eller en industri.

 

Förutom den funktionella aspekten är en välplanerad och snygg linjemarkering även tilltalande för kunder och besökare och ger ett professionellt och välkomnande intryck. 

Av samma orsaker lönar det sig också att hålla befintlig märkning fräsch och snygg. Det signalerar omsorg och ordning, vilket ytterligare förstärker känslan av säkerhet och tillförlitlighet för alla parter som använder området.

Tjänster

Våra linjemålningsprodukter

Linjemålning utomhus

 

För linjemålning utomhus använder en mycket snabbtorkande, vattenburen färg som är väder- och ljusbeständig. Denna färg används för markering av asfalt, oljegrus och betong på vägar,  körbanor, parkeringsplatser, flygplatser och övriga områden.

 

Vid bra väderförhållande kan de målade ytorna trafikeras redan efter 3 minuter utan att färgen tar skada. Färgen uppfyller de krav för vägmarkeringsfärger som ställts av finska Trafikledsverket.

 

Som standard finns färgen i vitt och gult, men det går även att specialbeställa i vissa andra färger. Färgen appliceras med våra högklassiga Graco eller Airlessco linjesprutor.

Linjemålning inomhus

 

För linjemålning i lager och industrier använder vi välbeprövade färger för optimal vidhäftning och hållbarhet.

 

För bästa resultat blir linjerna blir först tejpade med maskeringstejp, varefter färgen appliceras med rulle. Vi har tejpmaskiner och färgutläggare vilket gör att jobbet utförs effektivt och ergonomiskt. 


Sportlinjer

 

Vi har både utrustning och expertis för att utföra linjemålning i gymnastiksalar. Färgen appliceras med precision i rätt tjocklek med en specialbyggd färgutläggare ämnad för sportlinjer.


Dekorativa symboler

 

Vi erbjuder  fastsättning av färdigskurna symboler på skolgårdar, lekplatser, idrottsanläggningar och liknande miljöer.

 

Symbolerna är tillverkade i vädertålig uv- beständig termoplast. Vi tar även fram symboler efter ditt önskemål, t ex företagslogo.

 

En alltmer efterfrågad symbol är logon för elbilars laddstationer. Dessa kan vi leverera helt enligt era önskemål eller enligt de färdiga modeller som redan finns på marknaden.


Övriga tjänster och produkter

 

Vi samarbetar med ett flertal skylttillverkare och kan leverera skyltar i alla olika material och storlekar.

Arbetarskydd

Arbetarskydd

Upplever du att ni inte har full kontroll på arbetsmiljöfrågorna?

Kontakta oss så kan vi hjälpa till. Vi inleder med en kartläggning av er nuvarande situation och baserat på det sammanställer vi en rapport där ni tydligt kan se vad som behöver åtgärdas.

Vi skapar en handlingsplan, genomför riskbedömningar, klargör ansvarsroller mm. Efter avslutat projekt kommer ni att ha de grundläggande lagstadgade åtgärderna vad gäller arbetsmiljö på plats, och naturligtvis kommer ni också att ha minskat risken för olyckor inom ert företag.

Utöver detta tillhandahåller vi även praktiska lösningar såsom skyltar, linjemålningar och annat som ofta utgör en viktig del inom arbetsmiljöskyddet.

Kontakt

Kontaktuppgifter

CreMark Ab
Berggränden 1
68580 LARSMO
2744036-4

 

Per Granlund

per.granlund@cremark.fi
+358 44 237 2247

Tack för ditt meddelande!

bottom of page