top of page
Om oss
20170614_204600.jpg

Om oss

Vi erbjuder linjemålning och symboler för parkeringsplatser, lagerutrymmen, produktionsutrymmen, lastområden, sporthallar, skolgårdar mm. 

    

Vi erbjuder även konsulttjänster inom arbetarskydd, främst till mindre företag som behöver få de grundläggande lagstadgade sakerna kring arbetarskydd i skick. 

Ta kontakt så får ni veta mera!

Varför linjemålning

En välgjord och genomtänkt linjemarkering är en förutsättning för att optimalt och säkert kunna utnyttja ett område, vare sig det är en parkering utomhus eller inne i ett lager eller industri. Förutom den funktionella aspekten är en snygg linjemarkering även tilltalande för kunder och besökare. Det lönar sig alltså att satsa på en välplanerad linjemålning, och även att hålla den befintliga märkningen fräsch och snygg.

Tjänster

Linjemålning

Trafiklinjefärg

För områden med liten eller medelstor belastning målar vi med en av trafikverket godkänd färg för linjemålning. Denna färg har väldigt hög slitstyrka och hållbarhet, och även goda reflektions- egenskaper. Som standard finns linjefärg i vitt och gult, men går även att specialbeställa i vissa andra färger.

Thermomassa

Vid stor belastning och för längsta möjliga hållbarhet använder vi thermoplastisk massa för märkning av linjer och symboler. Massan hettas upp till 200 grader innan applicering, och har en extremt hög hållbarhet. När det gäller symboler för t ex handikapp parkering, cykelbanor, siffror, bokstäver, övergångsställen osv, så finns det ett stort urval av prefabricerat material.

Industrilinjefärg

För linjemålning i lager och industrier använder vi en 2-komponentsfärg för att uppnå bästa resultat. Detta är en väl beprövad färg med mycket bra vidhäftning och hög hållbarhet.

Sportlinjer

Vi har utrustning som krävs för att utföra linjemålning i sporthallar och gymnastiksalar. Vi använder godkända och beprövade färger med tillräcklig vidhäftning och slitstyrka.

Dekorativa symboler

Vi erbjuder  fastsättning av färdigskurna symboler på skolgårdar, lekplatser, idrottsanläggningar och liknande miljöer. Symbolerna är tillverkade i vädertålig uv- beständig termoplast. Vanliga motiv är sifferormar, hopphagar, schackbräde och liknande. Vi tar även fram symboler efter ditt önskemål som t ex företagslogo.

Övrigt

Vi hjälper gärna till även med skyltning, farthinder och övriga saker som berör era trafikarrangemang.

Arbetarskydd

Arbetarskydd

 

Upplever du att ni inte har full kontroll på arbetarskyddsfrågorna?

Ta kontakt så kan vi hjälpa till. Vi börjar med en kartläggning av nuvarande situation, och utgående från det gör vi en rapport där ni tydligt kan se vad som behöver jobbas med. 

Vi gör upp verksamhetsplan, utför riskkartläggningar, klargör roller etc. Efter avslutat projekt kommer ni att ha de grundläggande lagstadgade sakerna vad gäller arbetarskydd i ordning, och förstås har ni minskat risken för olyckor i ert företag.

 

Vi levererar även praktiska lösningar som t ex skyltar, linjemålningar och annat som ofta är en viktig del inom arbetarskyddet.

Kontakt

Kontaktuppgifter

CreMark Ab
Berggränden 1
68580 LARSMO
2744036-4

 

Per Granlund

per.granlund@cremark.fi
+358 44 237 2247

Tack för ditt meddelande!

bottom of page